Obavještenja

AKTIV ŽENA našeg džemata pokrenuo je akciju prikupljanja novčanih sredstava za izgradnju bunara u Africi.

Mogućnost učešća ovoj akciji dajemo i ostalim človima našeg džemata.

Nakon izgradnje, bunar bi aBd nosio ime našeg džemata. Akcija traje do 30.3.2019.

Sve potrebne informacije u vezi ove akcije mozete dobiti na tel br: 00 31 6 29 47 18 83

Enes r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Iako će biti u kaburu, čovjek će nakon svoje smrti imati koristi i sevapa od sljedećih sedam dijela: znanja kojem je druge podučavao, rijeke kojoj je korito načinio, bunara kojeg je iskopao, palme koju je zasadio, džamije koju je napravio, mushafa kojeg je u naslijeđe ostavio, ili djeteta koje će oprosta za njega tražiti nakon njegove smrti!“ (Šu’abul-Iman, Bejheki, br.3175.)

Prenosi Aiša, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.., rekao: „Ko napoji muslimana u predjelu gdje ima vode ima nagradu kao da je oslobodio roba, a ko napoji muslimana u predjelu gdje nema vode ima nagradu kao da je oživio mrtvu osobu.

Obavještenja