Da bi postali član džemata Hajr u Enschede-u (NL) ispunite dva formulara.

Isprintajte ove formulare i pošaljite nam potpisane putem e-maila ili poštom:

Pristupnica:

Formular za automatsko plaćanje: