Zapisnik sa skupštine 2016.

Prisutnih: 36 članova na drugoj redovnoj skupštini.

Efendija je proučio Ašere.

Tačke dnevnog reda:
1.    Usvajanje zapisnika sa prošle skupštine
2.    Izvještaj o radu gl. odbora i njegovih organa
3.    Financijski izvještaj
4.    Plan i program gl. odbora i njegovih organa
5.    Građevinski odbor
6.    Biranje nadzornog odbora
7.    Usvajanje budžeta za 2016. god.
8.    Razno, opština i IZBN1. Usvajanje zapisnika sa prošle skupštine

Jasmin je pročitao zapisnik sa prošle skupštine koja je održana 31.05.2015 zapisnik je usvojen sa 35 glasova ZA i 1 glas protiv.

2. Izvještaj o radu gl. odbora i njegovih organa

Pročitan izvještaj o radu od strane Predsjedavajućeg Skupštine.
11. februara održano Donatorsko veće, gost Hafiz Husein ef. Čajlaković
U 2015. godini održano 2 mevluda, ukupan broj predavača u 2015. godini je 5 predavača.
Odrađena su 4 Braderija, 2 fešte, 2 zajednička Iftara. Uzeli učešće u Den Hagu povodom Srebrenice, 3 puta održan susret sa komšijama, 1 put učestvovali u čišćenju ulice našeg naselja oko Džamije. Mnogo vremena se potrošilo oko nacrta i konstrukcije naše Džamije. Begzad odustao od konstrukcije Džamije, potrebno rješenje pronađeno. Troškovi konstrukcije projekta koštali € 700,-. 2 puta klanjan Bajram u našim prostorijama. Vršeno učlanjivanje novih članova, učlanjeno u 2015. oko 15 novih članova. KUD je imao u 2015. oko 35 proba i imali su nastupa 6 u 2015. između ostalog nastupali i na multi kulti Enschede gdje smo za učešće na tom braderiju od 450 smanjili troškove uplate braderija. Kud je i nastupom u Almelu dobio za učešće € 100,-

AKTIV ZENA

Naš Aktiv Žena kao i do sada vrijedno aktivan gdje su uzele učešće u braderie Enschede, Almelo, Haaksbergen i Raalte. Samim time i učešće u donatorskoj večeri, organizaciji 2 iftara, imali su i oko 30 druženja ugostili i predavačicu Sara Sabri i hanume džemata Arnhem. Organizovale promociju knjige Hadžibeg i jedna prezentacija pokrivanja ili zavijanja mahrama. Jedna donacija od iznosu od € 200,- za emisiju “Ispuni mi želju“, € 223,- donacija džematu od ekskurzije Keuln. Ekskurzija i posjeta Džematu Antwerpen. Alma ispred Aktiva pomaže Efendiji u radu vjerske pouke.

Nadzorni odbor je u 2015. godini izvršio 3 financijske kontrole kod našega Blagajnika. Kontrolu izvršili Mehmed, Šeko i Enver.

Mehmed: pregledane sve uplate i isplate po mjesecu sortirane NISMO imali nikakvih primjedbi na rad blagajnika. Izvršena kupovina našeg prostora u 2015. god. Koštalo €129.494,45 sa K.K.
PREDLOŽENO Imajući u vidu da naša prostorija iz dana u dan imat će sve veću vrijednost aBd. Treba da se vodi evidencija sa svim inventarom, jesu li u funkciji ili ne.

Muhidin: Imao sam 4 kontrole, 2 redovne i 2 vanredne. Zahtjevam ako se uoči bila kakva greška da dozvolite da se obrazloži. Svaki džematlija je dobro došao i može pitati o stanju računa.

Armin pitanje: Šta je sa članovima koji ne plaćaju redovno članarinu?

Odgovor Arminu od predsjedavajućeg: Članovi čiji dug iznosi vise od 36 mjeseci se skidaju sa liste članstva i arhiviraju se u slučaju da ako bi htjeli uslugu džemata, prvo trebali izmiriti dug prema džematu, osim ako nije postignut dogovor između Džemata i stranke.

Nusret: Jesu li opravdane pare od člana sa jednog Braderija. Osoba nije još uvijek izmirila dugove prema džematu.

Kenan: Nije pošteno da se o tome priča, čovjek nije prisutan i obećao je da će izmiriti dugove prema džematu.

3. Financijski izvještaj

Financijski izvještaj je jednoglasno usvojen.

Nedžad: Nedžad je tražio da se pojasni stanje oko Imama koji je i zašto napustio džemat. On smatra da imaju pravo da budu informisani. Predsjedavajući je kratko iznio neke manje razloge i nesuglasice između džematskog odbora i bivšeg Imama.

Enes: 2 puta smo čuli od Mehmeda i Muhidina daje financijski izvještaj ‘OKE', nismo ni svjesni koliko je taj posao odgovoran i sve pohvale za našeg Blagajnika, jer je to nezahvalan posao.

Refik: Da se iznese da žene ne uzimaju PARE IZ KASE, nego da doniraju u kasu. Keln: €223,-; Braderie €8000,-

Hasan: Žene su unijele dosta para u kasu i ponovo kada organizuju feštu, opet plaćaju ulaz na fešti koju same organizuju. Alma je ukratko objasnila razlog toga i 9. aprila susret hanuma.

Nusret: Čuo sam izvještaj o Aktivu žena i sve moje pohvale za njihov rad. Traži da se napise pismo imamu i ako je nekoga uvrijedio iz džemata da treba zajednički da reagujemo i zaštitimo tu osobu.

Refik predložio da se 20% odstrani sa svakog braderija za naš Aktiv žena i da taj novac same mogu rasporediti u donacije ili ekskurzije.

Efendija: 8 mjeseci je prošlo od kako je imam otišao i sada se traži reakcija sa njegove strane, to je neprihvatljivo. U Islamu smo dužni da se za ljudsku prošlost ne smijemo vraćati. Čuo sam da se spominjala disko Džamija, braco draga mi imamo ovdje dupli zadatak od Allaha dž.š. da sačuvamo našu vjeru i našu kulturu. Mi u dijaspori ako ne budemo brinuli o našoj omladini, neće ni drugi. Mi ovdje u Enschede-u gradimo aBd, ISLAMSKI CENTAR, gdje će biti i vjera i kultura.

4. Plan i program gl. odbora i njegovih organa za 2016.

Planirano je u 2016. financijsko stanje da se popravi i obiđu svi naši članovi, da se pojaća učešće braderija. U 2016. planirano je i softa da se dovede, planirano osnivanje dramske sekcije, KUD da održi par druženja sa drugim KUD društvima, planiran nastup 9. aprila, jedna nova koreografija, od strane KUD-a Ilahije i Kaside da se pojača grupa. Očekuje se na fešti 9. aprila oko 500 posjetilaca i lijep prihod za naš džemat. U saradnji gl. odbor, Aktiv Žena, K.U.D. planirano da se više od 50% radova završi u našoj džamiji, održe zajednički iftari, klanjaju 2 Bajrama. Isto tako planirano da se učlani najmanje 10 članova u 2016 god.

Jednoglasno usvojen plan i program gl. odbora i organa.

5. Građevinski odbor

Na prošloj skupštini je usvojen plan koji nije bio shodan našim željama. Tako da je došlo do promjene plana. Imali smo kontakt sa opštinom, jedno od najvažniji jeste da je naša prostorija „ontmoetingsruimte”. Nije dozvoljeno da se u našoj prostoriji živi i to je samo utjecalo na promjenu plana. U novom planu se proširuje glavni ulaz. U dogovoru sa Efendijom promijenilo se mjesto Mihraba, dimenzija džamije, 10 puta 9.40 metara, 2 abdesthane, muška abdesthana 5 česmi, ženska 2 česme. Kod ulaza desno kancelarija od Blagajnika a pored učionica i kancelarija za sastanke. Mokri čvor i bojler ostaju na istom mjestu. Ubačen je hodnik koji je povezan sa džamijom i kantinom. Kuhinja je ostala ista i poprilično velika.

Hasan: jeli ovo definitivni plan?

Nurdin: Ne, ovo je idejni plan. Omogućiti svim džematlijama da učestvuju u izgradnji džamije. Ponekada će se morati neko i iznajmiti i platiti. Svaki vikend će se raditi uglavnom, nedeljom samo unutrašnji poslovi.

Zurko: Da se prave timovi ko s kim može, što se tiče konstruktivnih stvari trebamo dozvolu od opštine. Dva donatora za abdesthane, Miki ženska, Refik muška abdesthana.
Skupština je jednoglasno usvojila izmjene koje su na prošloj skupštini usvojene.

Nasko: Ne može se odraditi Mihrab kako je on zamislio i predlaže da se džamija proširi.

Prijedlog nije usvojen od strane skukpštine.

Jasmin: Ova džamija će primiti 300 klanjaća, 130 kvadrata, a klanjali smo godinama na 30 kvadrata.

Nusret: Čovjek kada je skupljao pare obećavo je konforni prostor.

Jasmin: Nemojmo dozvoliti da nešto izglasamo a poslije da rušimo. Ako skupština kaže da je ovo sve džamija, tako će i biti i na vama je da odlučiti a mi iz gl. odbora da to realizujemo pa  BUJRUM.

Armin: Mi smo laici za ovo, dati ljudima koji se više razumiju da to riješe.

Ajdin: Mislim da je kvadratura dovoljna i u najvećim džamijama se Bajram klanja napolju pa ako bude potrebe to 2 puta godišnje, možemo i mi.

6. Biranje nadzornog odbora

Odabran je Nadzorni Odbor:
Predsjednik: Šeko Rastoder
Član: Refik Šahmanović
Član: Enver Mehmedović
Zamjenici: Rahmo Međuselac, Nusret Junuzagić i Hašim Tranjanin.

7. Usvajanje budžeta za 2016. god.

Budžet jednoglasno usvojen od strane skupštine:
K.U.D. i Hor Ilahija i Kasida: € 1200,-
Sekretarski troškovi: €800,-

8. Razno

Opština
Pregovori se vrše u vezi kupovine zemljišta iza džamije sa opštinom. ± 500 kvadrata.
Nusret: Na zemlji nemožeš praviti šta hoćeš. 135 kvadrata / Novi zakon dozvoljeno praviti do 2 metra visine šta želiš.

IZBN

Mehmed Omerević  je iznio svoj stav po pitanju IZBN-a i podnio ostavku na mjestu predsjednika IZBN-a. Skupština jednoglasno usvojila i zaključila ne učestvovati u radu IZBN-a sve dok se stanje u IZBN-u ne promijeni.

Predsjedavajući skupštine se zahvalio svim prisutnima za učešće skupštine.

Za kraj je EDIN ef. proučio AŠERE