8. aprila se u džamiji održao saststanak gdje je izabrano novo rukovodstvo K.U.D.-a. Stari predsjednik KUD-a, Izudin Novalić je obrazložio da više nije u stanju biti na toj poziciji. Ovo je i na prošlom sastanku već najavio i pitao ostale dali je iko voljan da se uključi u rokovodstvo, dali ko ima novih ideja i slično.

Izudin je predložio da u narednom mandatu Arzija (Azra) Rastoder vodi K.U.D., ona i je i onako bila jako aktivna i zaslužna za velike uspijehe našeg K.U.D.-a. Svi prisutni su se usaglasili.

Džemat već duže vrijeme traži mlađe generacije da se uključe u džematsko rukovodstvo. U K.U.D.-u su se u odbor uključila dva omladinca koji će imati mandat od 6 mjeseci.

Novo rukovodstvo K.U.D. Hajra sa mandatom od 4 godine su:

Predsjednica: Arzija (Azra) Rastoder
Potpredsjednica: Almira Mašić
Blagajna: Elvedina (Dina) Kadić

Omladina sa mandatom od 6 mjeseci:

Amina Hrnić i Nusret Mašić


Džuma: 12:45h

Mekteb: Nedjeljom 15:00h-17:30h

K.U.D. | Folklor:
Mladji uzrast: Nedjeljom 17:30h-18:15h
Stariji uzrast: Nedjeljom 18:15h-19:30h

Horska sekcija:
Svaki utorak od 19:00h-21:00h
Svaki drugi petak od 19:00h-21:00h

Aktiv žena: svaki drugi petak od 19:00h