8. aprila se u džamiji održao saststanak gdje je izabrano novo rukovodstvo K.U.D.-a. Stari predsjednik KUD-a, Izudin Novalić je obrazložio da više nije u stanju biti na toj poziciji. Ovo je i na prošlom sastanku već najavio i pitao ostale dali je iko voljan da se uključi u rokovodstvo, dali ko ima novih ideja i slično.

Izudin je predložio da u narednom mandatu Arzija (Azra) Rastoder vodi K.U.D., ona i je i onako bila jako aktivna i zaslužna za velike uspijehe našeg K.U.D.-a. Svi prisutni su se usaglasili.

Džemat već duže vrijeme traži mlađe generacije da se uključe u džematsko rukovodstvo. U K.U.D.-u su se u odbor uključila dva omladinca koji će imati mandat od 6 mjeseci.

Novo rukovodstvo K.U.D. Hajra sa mandatom od 4 godine su:

Predsjednica: Arzija (Azra) Rastoder
Potpredsjednica: Almira Mašić
Blagajna: Elvedina (Dina) Kadić

Omladina sa mandatom od 6 mjeseci:

Amina Hrnić i Nusret Mašić