Dana 03.03.2024. god. u prostorijama IKC Hajr Enschede, održana je sjednica mreža mladih iz našeg džemata na kojoj je izabrano novo rukovodstvo na čelu sa našim vrijednim Nusretom Mašićem.
Prestavljeni su ciljevi i zadaci za ovu i naredne godine.

Ovom prilikom želimo iskreno našoj omladini uspješan rad i da su na ponos našem džematu.

Koristimo priliku da se iskreno zahvalimo našoj vrijednoj i neponovljivoj Amini Mašić za sve što je učinila za naš džemat, a svaki hajr nek je prati u novoj sredini sa svojim voljenim Amin.

Rukovodstvo Mreže Mladih:
Predsjednik: Nusret Mašić
Zamjenik predsjednika: Namir Fetibegović
Blagajnik: Semir Novalić
Sekretari su: Abas Softić, Ajla Nurković, Lejla Nurković i Dželila Medjuselac