Budite uvijek svjesni da usađivanje etičkih normi i dobrih navika mora biti dok su djeca još u djetinjstvu.