Na zahtjev Rijaseta IZ Bosne i Hercegovine u našem džematu aBd naredni petak, održaće se sergija a stim istim pokrenuta je i akcija za prikupljanje novčanih sredstava za djecu Sirije, koja se nalaze u izbjegličkim kampovima. Ukoliko ste u mogućnosti i želite da učestvujete u ovoj akciji, vaš novčani doprinos možete takodjer uplatiti direktno na račun našeg džemata s naznakom 'Sergija za djecu Sirije'. (IBAN: NL81 ABNA 04 2919 4129)

Budimo od onih kod kojih će se na riznici dobrih djela naći i ovo humano djelo!!
U izbjegličkim kampovima na sjeveru sirije od hladnoće samo u zadnjih nekoliko dana umrlo je 15 djece!!!

Bog Veličanstveni će na Sudnjem Danu reći:

* O čovječe! Bijah bolestan, a ti me ne obiđe!
* O moj Gospodaru! – reče će čovjek –  kako da te obiđem [bolesna] kad si ti Gospodar svih svjetova [ne možeš biti bolestan]?!
* A zar nisi [o čovječe] saznao da se moj rob, taj i taj, razbolje, pa ga ti ne obiđe! Zar nisi znao, da si ga obišao, da bi Mene  kod njega našao?
* O čovječe! Ja od tebe zatražih hrane, a ti me ne nahrani!
   – Gospodaru moj! – reče čovjek - Kako da te nahranim  kad si ti Gospodar svih svjetova?!
* A zar ne znaš – reče Bog – da je jedan moj štovatelj/rob, taj i taj, od tebe zatražio da ga nahraniš, pa ga ti ne nahrani. Zar ne znaš, da si ga nahranio, da bi ti to kod mene našao?!
* O čovječe! – reče Bog – zatražio sam da me napojiš, pa Me ti ne napoji!
* Kako da te napojim – reče čovjek – kad si ti Gospodar svih svjetova?!
* Od tebe je da ga napojiš tražio jedan moj rob, taj i taj, pa ga ti ne napoji. A da si ga napojio, to bi ti kod mene našao!