Ako niste u prilici doći u Brisel 10. januara 2022. ili ne možete ni u vašem gradu na proteste, onda možete napisati na običan karton, npr.

I am from Amsterdam and I love Bosnia!

Ili

I am from Berlin and I love Bosnia!

I am from Oslo and I love Bosnia!

I am from Chicago and I love Bosnia!

I am from Banja Luka and I love Bosnia!

I am from Jablanica and I love Bosnia!

I am from Belgrade and I love Bosnia!

I am from Zagreb and I love Bosnia!

Napravite fotografiju s ovim tekstom na običnom kartonu dok stojite ispred neke poznate zgrade u gradu u kojem živite.

Znači zastava Bosne i Hercegovine, zastava zemlje u kojoj živite (ako niste u Bosni i Hercegovini) i tekst podrške na kartonu kao na slici ispod.

Postavite fotografiju na vaš zid 10. januara 2022. i pokažite time i vašu podršku protestima.

Ustani, nešto se dešava, i tvoja se sudbina rješava!