Sa današnjim danom završena je mektebska 2020-2021 god. Planiran izlet, aktivnosti i roštiljada na Het Hulsbek odgođeni su zbog vremenskih prilika tako da smo se prilagodili situaciji i to odradili u našoj divanhani i našem haremu.

Vrijedni roditelji i članovi odbora pripremili su roštilj i malu zakusku za našu vrijednu djecu i roditelje, a naš imam hadži Elvedin ef. Softić uručio je diplome i zaslužene medalje za sve polaznike koji su danas bili prisutni. Članovi džematskog odbora izrazili su veliko zadovoljstvo na broju polaznika mekteba i na njihovom rado, tako i na radu imama i radu u proteklom teškom periodu koji je iza nas.

U istinu zahvala pripada Allahu dž.š. i molimo Ga da nam svima podari sloge, da našu djecu uputi prema našoj zajednici tj. našem džematu gdje će steći znanje o našoj vjeri, vrijednosti džemata i tako da ih uputi na pravi put put islama.