Poštovane džematlije, aktivnosti u našem džematu opet počinju polahko. Dolazak je obavezno rezervisati na određene brojeve telefona a u prostorijama se moraju nositi maske.

Džuma aBd počinje u 12:45h