Obavještenja

Situacija u kojoj se nalazi cijeli svijet izazvana pandemijom corona virusa i unutar našeg džemata obustavila je ili minimalizirala aktivnosti. Shodno situaciji polako krećemo sa aktivnostima a i građevinskim radovima u našem džematu. Tako je Nakon pola godine nekoliko naše mektebske djece juče ponovo došlo u našu džamiju da zajedno sa našim imamom započnu ovu Mektebsku godinu.
 
Mektebska nastava se održava svake nedjelje od 15:00h. Bujrum dovedite svoju djecu!
 
„Odgajajte svoju djecu u znaku tri svojstva: da vole vašeg Poslanika, a.s., da vole njegovu porodicu i da vole učiti Kur'an!” (Ed-Dejlemi)
“Ništa vrednije roditelj ne može u naslijeđe ostaviti svome djetetu od lijepog odgoja (u duhu islama).” (Tirmizi)

Obavještenja