Obavještenja

MEKTEB JE NAJBITNIJI ZA SVAKOG ČOVJEKA I DIJETE.

Allah, dž.š., nam se obraća u Kur'anu : „ Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju.!“ /Az- Zumer, 9. ajet/

Bitno je da naša djeca budu oni koji će biti obasuti srećom, znanjem, ljepotom učenja, nadahnuti duhovnom snagom koja će im ukazati kako da idu obasjanim stazama naše vjere, da ne zapadnu u tminu i tamu gdje mogu sve izgubiti i biti od onih koji su propali.

Sretan je onaj kome je dato znanje, spoznaja i neka se raduje posebnim stepenima kod Gospodara. U ovom dunjalučkom životu skupljamo dobra ili loša djela, ili i jedno i drugo. Oni koji budu skupljali dobra djela, sticali znanje, razvijali spoznaju, robovali svome Stvoritelju, klonili se Njegovih zabrana, budu odgajani u duhu islama bit će sigurni da koračaju u sretniju budućnost i da će biti nagrađeni. Bitno je da naša djeca budu oni koji će biti obasuti srećom, znanjem, ljepotom učenja, nadahnuti duhovnom snagom koja će im ukazati kako da idu obasjanim stazama naše vjere, da ne zapadnu u tminu i tamu gdje mogu sve izgubiti i biti od onih koji su propali.

Dragi Allahu ne dopusti da se nasa djeca na sudnjem danu nas zastide, niti da se mi njih zastidimo Amin.
Upis djece i roditeljki sastanak bit ce obavljen u nedjelju 13.09.2020.god.u 15 h

Obavještenja