Obavještenja

Put koji će nas sutra negdje odvesti niko osim Allaha niti je vidio niti predvidio. Tako je Allah dž.š. odredio i put prema našem džematu otvorio našem Aliji, šoferu iz Bosne, tačnije rečeno iz mjesta Šije.

Alija kao uposlenik za jednu transportnu firmu iz Bosne odredbom Allaha! jer slučajnost ne postoji, upoznao se na parkingu jedne firme u blizini našeg džemata sa jednim od naših džematlija. Kako smo u narodu mi Bosanci poznati po priči i otvorenosti, ubrzo je nastala priča do sad dva nepoznata Bosanca šofera. Jedan koji radi za Holandsku i jedan za Bosansku firmu. Saznavši da naš zemljak čeka na utovar a utovar će biti samo Allah dragi zna kad. Naš džematlija poziva našeg Aliju na teraviju namaz i iftar koji su sljedeći dan pripremale naše džematlije. S velikim gostoprimstvom biva Alija dočekan u naš džemat. Svojim dolaskom upoznao je mnoge džematlije a sad već nekoliko dana veliki dio našeg džemata. Nije mogao Alija predviditi da će mu Allah olakšati i dati da zadnje dane Ramazana ispostiti u džematu Hajr Enschede, koje je hiljadu i nešto kilometara udaljeno od njegove kuće i njegovih Šija. Nije mogao džemat Hajr pretpostaviti da će mu Allah dž.š. poslati Aliju, kao musafira na iskušenje. Radost je dočekati Bajram sa svojim najdražim, najbližim, što od srca želimo i našem Aliji ali po svim prilikama džemat Hajr Enschede bio je kuća Aliji u kojoj je svoju Bajramsku radost dočekao i podjelio sa džematlijama.

Molimo Allaha dž.š. da našem Aliji podari hajr i sretne kilometre, da sa hajrom stigne do svojih najmiliji. Mi ćemo kao džemat ostaviti uspomenu i u buduće bude neko poređenje nekog dešavanja od ove godine.

Biće: Eh onda kad nam je bio onaj Alija.

Upitasmo Aliju, kako mu bi s nama se družiti?

U kratko nam reče: ”Allah me spustio među hiljadu ruža, ali bez i jednog trna
Havala mu!

Poslanik a.s. je rekao: ”Nema hajra u narodu koji ne dočekuje goste.” Većina nas hvala Allahu dž.š. ima bereketa kod sebe, jer sa mnogo ljubavi i dan danas dočekujemo goste, kako one zvane tako i nezvane.

Obavještenja