Obavještenja

Sretni smo što vas možemo obavijestiti da je u našem džematu formirana grupa nazvana "Hajr Media". Članovi ove grupe / odbora su mlađa raja koja se razumije u više oblika medije i koja je u buduće odgovorna za reklamiranje našeg džemata i svake manifestacije u što profesionalnijem obliku.

Prvi sastanak Hajr Medije je bio 3. oktobra 2018. god.

Članovi:
Koordinator:        ing. Adnan Huremović
Knjigovodstvo:    Amina Mašić
Video editor:       Benjamin Rastoder
Foto:                   Šejla Mašić
Grafik design:     Ajla Rastoder

Pokraj navedenih članova odbora, koji su odgovorni za svoje funkcije, učestvovaće aBd i druge džematlije. Uvijek nam dobro došli, ko god da je zainteresovan neka se javi na našu e-mail adresu.

Logo koji će te u buduće češće vidjeti:

 

Obavještenja