Članice našeg Aktiva žena svakog drugog petka u mjesecu imaju svoja zajednicka druženja u prostorijama našeg džemata. Na ovakvim druženjima dogovaraju se o njihovom učešću aktivnostima i radu džemata. Međusobnom druženju sa hanumama drugih džemata, ekskurzijama i sl.. Njihov doprinos i rad u našem džematu je od znatne i velike koristi. Na prošlom druženju donijele su zajedno sa džematskim odborom odluku o jedno mjesečnom predavanju za žene. Ovisno o temi i potrebi za određenom, naš predavac ili mualima će se obraćati na traženo.

16. novembra 2018. smo započele ovu tradiciju i prelijepo nam je bilo.

‘Kad planirate određeni put rada, prvo razmislite o njegovim posljedicama; ako su dobre, nastavite, ako su loše, odustanite.’

“Traženje znanja je dužnost svakog muslimana, muškaraca i žena.” (hadis)


Džuma: 12:45h

Mekteb: Nedjeljom 15:00h-17:30h

K.U.D. | Folklor:
Mladji uzrast: Nedjeljom 17:30h-18:15h
Stariji uzrast: Nedjeljom 18:15h-19:30h

Horska sekcija:
Svaki utorak od 19:00h-21:00h
Svaki drugi petak od 19:00h-21:00h

Aktiv žena: svaki drugi petak od 19:00h