Članice našeg Aktiva žena svakog drugog petka u mjesecu imaju svoja zajednicka druženja u prostorijama našeg džemata. Na ovakvim druženjima dogovaraju se o njihovom učešću aktivnostima i radu džemata. Međusobnom druženju sa hanumama drugih džemata, ekskurzijama i sl.. Njihov doprinos i rad u našem džematu je od znatne i velike koristi. Na prošlom druženju donijele su zajedno sa džematskim odborom odluku o jedno mjesečnom predavanju za žene. Ovisno o temi i potrebi za određenom, naš predavac ili mualima će se obraćati na traženo.

16. novembra 2018. smo započele ovu tradiciju i prelijepo nam je bilo.

‘Kad planirate određeni put rada, prvo razmislite o njegovim posljedicama; ako su dobre, nastavite, ako su loše, odustanite.’

“Traženje znanja je dužnost svakog muslimana, muškaraca i žena.” (hadis)