Kurban ili hadžijski bajram je najveći islamski blagdan za koji je vezano nekoliko ibadeta: Obavljanje hadždža - farz, žrtvovanje kurbanA, klanjanje bajram namaza i učenja tekbiri -tešrika -vadžib, a na osnovu sunneta u naša islamska (bošnjačka) tradicija je i sljedeće:

- pripremiti džamiju i harem uoči bajrama;
- stan ili kući i dvorište (avliju) očistiti

- poželjno je ništa ne jesti do iza klanjanja bajram namaza;
- obaviti ličnu higijenu, uključujući i kupanje, što je sunnetska obaveza..
- obući sve što najljepše imamo i osvježiti se prijatnim mirisom;
- pripremiti novca kako bismo pri izlasku iz džamije mogli udijelti za potrebe džemata;
- nastojati izgledati što razdragnije i veselije prema svima onima sa kojima komuniciramo;
- doći u džamiju na sabah namaz;
- na putu do džamije uči tekbiri-tešrik;
- ako smo blizu džamije i ako je moguće ići pješke do džamije jednim putem a vratiti se drugim kako bi radost bajrama raznosili u što više ulica...
- ako dolazimo autom do džamije parkirati dalje kako bi bio pristup džamiji olakšan i da ne ometamo saobraćaj, bicikliste, pješake....
- oprosti drugima i moli Dragog Allaha da i tebi oprosti
- ako žrtvuješ kurban u mjestu boravka onda ga podijeli na tri jednaka dijela: siromašnim komšijama, prijateljima i rodbini i treći dio za svoju porodicu...