joomla social media module

Obavještenja

 

Poštovane džematlije,

Od par osoba sam dobio jednu poruku, koja je izgleda trebala biti u vidu pisma. Ovo nažalost nije prvi put da dobijem ovakvo nešto, pa sam odlučio da napišem nešto o ovome.

Prokleti šejtan je jako lukav. Njegova taktika je da uzme Allahove riječi i pomiješa ih sa stotine laži. Tako će ispasti da govori istinu, na što nažalost mnogi padaju.

Pismo slijedi a zatim i moje mišljenje o njemu.

MOLIM TE PROCITAJ Allahu Dzelešanuhu i neka je selam dragom Muhamedu a.s. Kad dobijete ovo pismo; imate obavezu i dug da ovo istinski prihvatite. Ovo nije nikakva bajka niti pripovijetka. Ovo je stvarni doživljaj jedne djevojčice od 13 godina.. Tešku sam bolest i patnju imala u svom malom životu. Sve sam doktore obišla tražeći pomoć; uzalud i bez uspjeha. Samo mi je Allah Džellešanuhu pomogao i pomoć Allaha nije ničemu ravna. Ja sam otišla na jedno mjesto gdje je bilo turbe. Tu je ukopana Zejneba Hazreti Huseina. Plakala sam i molila Allaha za pomoć. Tu večer sam spavala i u snu plakala moleći Allaha da mi pomogne. Tu sam usnila vojnika kako plače; moli i viče: Ja sam šehid. Prišla sam i obrisala mu suze; i najedanput preda mnom se ukaza žena sa čašom vode u ruci. Kaže mi: Draga moja; ti si mene zvala. Ja sam Zejneba; uzmi od mene ovu čašu vode i popij uz Allahovu pomoć. Ti više nisi bolesna. Rekla mi je da ovaj slučaj pišem i šaljem ljudima koji vjeruju u Allaha Dželešanuhu. Ovo pismo sam poslala jednom siromahu koji je bio dobar vojnik i on je to istinski prihvatio. I nije više bio siromašan. Drugo pismo sam poslala čovjeku koji je dugo bio bez posla i nakon 13 dana poslao je pismo i našao posao i počeo raditi. Treće pismo sam poslala jednom čovjeku sijede kose. On na pismo nije obraćao pažnju. Nakon 13 dana sve je izgubio; i imanje i porodicu. Zato Vas zadužujem da ovo pismo pošaljete u 13 mjesta; obavezno vjernicima Amin. Ovo ti je pismo poslano da bi ti donosilo sreću. Original ovog pisma je u Džedi. Već devet puta je prešlo svijet. Sada je sreća poslata Vama. Stići će Vas sreća nakon sedam dana pošto dobijete ovo pismo. Samo ga morate dalje poslati. Ovo nije šala. Stići će Vas sreća nenadano. Nemojte slati novac. Pošaljite kopije pisma ljudima za koje smatrate da im je sreća potrebna. Nemojte ostavljati ovo pismo. U roku od tri dana morate ga poslati dalje. Pošaljite molim Vas 13 kopija i pratite šta će Vam se desiti u narednih sedam dana. Lanac je krenuo iz Kuvajta; a napisao ga je Teufik Tabanfar iz Irana. Zato što pismo mora proći cijeli svijet morate poslati 13 ovakvih kopija svojim prijateljima i znancima. Za nekoliko dana doći će do nekih iznenađenja čak i ako ste praznovjerni. Evo primjera: Mahmud bin Ali je dobio ovo pismo i rekao je svojoj sekretarici da napravi 13 kopija i da ih pošalje. Za nekoliko dana dobio je glavnu premiju na lutriji. Ibrahim Sarakoglu; službenik u Turskoj; dobio je pismo i zaboravio ga poslati. U roku od tri dana dobio je otkaz s posla. Nakon što je ponovo pročitao pismo; mislio je da se to slučajno dogodilo; ali ga je ipak umnožio i poslao. Dobio je posao bolji od prethodnog. Oficir Ahmed dobio je ogromnu svotu novaca nekoliko dana prije nego li će dobiti pismo. Opčinjen bogatstvom odlučio je da prekine ovaj lanac i uskoro je ostao bez novca. Dalon Fairieh nije vjerovao ovom pismu i bacio ga je; da bi nakon 9 dana imao tešku saobraćajnu nesreću. Poučen slučajnošću; zamolio je suprugu da ga pronađe i pošalje prijateljima; želeći da otkloni slučajnost. Godine 1987. pismo je došlo jednoj mladoj ženi iz Anadolije. Pismo je bilo nejasno i nečitko. Obećala je da će ga prepisati i poslati a; ali je ostavila za poslije. Počeli su da je okupljuju problemi. Morala je da plati veliku štetu na svom autu. Dok je skupljala novac; u međuvremenu je poslala pismo. Nakon nekoliko dana na nagradnoj igri dobila je nov auto. Ovo ne izgleda čudno; bilo je objavljeno u jednom turskom listu. Mislite na to; nemojte slati novac i nemojte zapostaviti ovo pismo ... ne vracaj onome koji ti ga je poslao.

 

Moj komentar na ovo: 

1. Kao prvo, dova ne počinje ovako:
Allahu Dzelešanuhu i neka je selam dragom Muhamedu a.s.

Nego počinje na ovaj način:
Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

2. Kad dobijete ovo pismo; imate obavezu i dug da ovo istinski prihvatite.
Muslimani imaju dug, odazvati se Allahau dž.š. u vidu namaza. Muslimani prihvataju Kur'an kao istinu i bez sumnje jer znamo ko je autor te Knjige i šta Ona predstavlja:
"Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;" Sura El-Bekara, Ajet 2.

Mnogobrojni naučnici su dokazivali i dokazivaće aBd visoku nauku, psihologiju, logiku iz ove Knjige, tako da je glupo prihvatiti je kao jednu običnu knjigu. Međutim, nekakvo pismo, koje samo od sebe govori da ga moraš prihvatiti kao istinu, bez ikakvog povjerljivog izvora, logike i dokaza, je za savremenog čovjeka koji razmišlja, neprihvaljtivo.

"A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti." Sura En-Nisa, Ajet 82.

3. Ja sam otišla na jedno mjesto gdje je bilo turbe. Tu je ukopana Zejneba Hazreti Huseina. Plakala sam i molila Allaha za pomoć.

Allahov Poslanik, s.a.v.s, je plakanje sa jadikovanjem i naricanjem strogo osudio, a uz to je naricanje definirao džahilijjetskim postupkom, kao što se prenosi u hadisu Ebu Malika el-Eš’arija, r.a: Četvero je u mom ummetu džahilijetsko i ummet se još toga nije rješio: razmetanje plemićkim rodom, vrijeđanje zbog porijekla, traženje kiše posredstvom zvijezda i naricanje za umrlim. Ako se naricateljka ne pokaje prije svoje smrti, na Sudnjem danu će ustati a na sebi će imati košulju od katrana a pancir od šuge![30]

U ovom hadisu se spominje plakanje sa jadikovanjem i naricanjem, što ne piše i u navedenom pismu, međutim, kad nastavimo pismo:

...Kaže mi: Draga moja; ti si mene zvala. Ja sam Zejneba;

Ovo je već kontradikcija. Malo prije je molila Allaha, sad piše da je zvala Zejnebu. Zašto, da joj pomogne?

Zatim je dodatna osoba i ozdravila i dobila zadatak da piše pisma i šalje ih vjernicima. Svim vjernicima se sad nešto desi, nakon 13 dana, što je jako čudno.

4. Ovo ti je pismo poslano da bi ti donosilo sreću

Uzvišeni Allah se kune da je nafaka u Njegovoj vlasti i da je On određuje. Međutim šejtan unosi strah u naša srca da bismo slijedili put haram-nafake. Čovjek često zaboravlja da je sva nafaka u AUahovoj vlasti koju On spušta sa neba, svejedno da li se radi o zraku, vodi, usjevima ili nečemu drugome. Sve to stvara i spušta sa neba isključivo Uzvišeni Allah.

Nigdje u Kur'anu e piše da moraš nešto nositi sa sobom, da bi imao sreću i nafaku, pa čak ni sam Kur'an.

A pogotovo neko pismo!

5. Zato Vas zadužujem da ovo pismo pošaljete u 13 mjesta; obavezno vjernicima Amin.

Opet broj 13 i obavezno vjernicima, te završava rečenicu sa "Amin".

Riječ "Amin" znači "prihvati molbu". Kada se molite Bogu, na kraju molbe se kaže "Amin tj. prihvati molbu". Iz kojeg razloga ovdje piše "Amin"?

6. Već devet puta je prešlo svijet.

Ovo pismo u kompletu trebam poslati nekome, da bi mi donijelo sreću ili osobi kojoj šaljem. Ili ipak treba samo pola pisma poslati? Jer na pola pisma piše da je pismo obišlo svijet već devet puta. U drugoj polovici pisma piše ko je napisao pismo. Znaći prvi ljudi koji su slali pismo, nisu znali ko je napisao pismo?.... tek se kasnije saznalo ili?...

7. Stići će Vas sreća nakon sedam dana pošto dobijete ovo pismo.

Ovo je najopasnija rečenica! Ovo je čisti širk!

Ima raznih vidova proricanja budućnost i sve je zabranjeno jer budućnost zna samo Allah. On Uzvišeni kaže: ”On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome, osim onome koga On za poslanika odabere…” (Džinn, 26-27.)

8. Lanac je krenuo iz Kuvajta; a napisao ga je Teufik Tabanfar iz Irana.

Kad upišete ime "Teufik Tabanfar" u tražilicu "Google, Bing itd...", dobiće te odmah rezultate o "Lažnom pismu".

9. Zato što pismo mora proći cijeli svijet morate poslati 13 ovakvih kopija svojim prijateljima i znancima.

Zato što mora proći cijeli svijet? To nije problem, već je prošao 9 puta, zar ne?

10. Za nekoliko dana doći će do nekih iznenađenja čak i ako ste praznovjerni.

Opet širk. I ako ste praznovjerni. Mislim da ovo samo oni koji ne čitaju Knjigu Allahovu mogu i prihvatiti.

11. Mahmud bin Ali je dobio ovo pismo i rekao je svojoj sekretarici da napravi 13 kopija i da ih pošalje. Za nekoliko dana dobio je glavnu premiju na lutriji.

Ali, muslimanima je zabranjeno igranje na kocku.

”O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti.” (Prijevod značenja El-Maide, 90 i 91)

12. Nakon nekoliko dana na nagradnoj igri dobila je nov auto.

Vidi tačku broj 11.

13. ...nemojte slati novac...

Zar mi nebi trebali skupljati financijsku pomoć ili Zekat i slati je onim koji ma je potrebno?

 

Eto i ja sam stigao na taj broj 13... 

Nesmijemo nasjedati svaki put na šejtanove spletke da činimo jedan od najvećih grijeha, tj. širk. Nadam se da nisam nikog uvrijedio i da uzmemo pouku u ovome.

Molim Allaha dž.š. da mi oprosti greške u tekstu, moje greške, moje grijehove i svih muslimana širom svijeta. Da nam podari dobro, u ovom i u onom svijetu. Amin.

Adnan Huremović

Obavještenja